Menu

Hướng dẫn mua hàng

Với mong muốn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, quý khách có thể trả hoặc đổi hàng để có được sự thoải mái và hài lòng nhất tại AHI
1
Bước 1
2
Bước 2
3
Bước 3
1

Bước 1

Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo ý thích tại danh sách:
-  Loại phòng 
-  Tên sản phẩm/danh mục ( VD: sofa, bàn, tủ,... )
-  Thương hiệu ( John Richard, Austin Home Interiors, Bernhardt, Woodbridge ) 
-  Khuyến mãi
2

Bước 2

Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo ý thích tại danh sách:
-  Loại phòng 
-  Tên sản phẩm/danh mục ( VD: sofa, bàn, tủ,... )
-  Thương hiệu ( John Richard, Austin Home Interiors, Bernhardt, Woodbridge ) 
-  Khuyến mãi
3

Bước 3

Tìm kiếm sản phẩm cần mua. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo ý thích tại danh sách:
-  Loại phòng 
-  Tên sản phẩm/danh mục ( VD: sofa, bàn, tủ,... )
-  Thương hiệu ( John Richard, Austin Home Interiors, Bernhardt, Woodbridge ) 
-  Khuyến mãi
Top