Menu

Trừu Tượng

Austin Home Interiors

SKU: AHIART23007

Đặt ngay Liên hệ tư vấn thiết kế miễn phí
Mô tả sản phẩm

Tranh Sơn mài trên vải.

Tác giả: Anh Nguyễn [thông tin tại link]

Kích thước

80W X 80H cm (Chưa bao gồm Khung)

104 W X 104H cm (Kích thước Khung)

Chất liệu
Sơn mài trên Vải

Sản phẩm khác

E Ấp

Austin Home Interiors

Hoa Sen

Austin Home Interiors

Nắng Chớm Xuân

Austin Home Interiors

Trăng Xuống Phố

Austin Home Interiors

Vườn Xuân

Austin Home Interiors

Trong Vườn

Austin Home Interiors

Sen Trên Núi

Austin Home Interiors

Mùa Sếu Về

Austin Home Interiors

Mùa yêu

Austin Home Interiors

Top